Wezwanie: +356 2578 3501 info@remax-malta.com
  • Malta-Fort_St_Angelo

E-Residence Card, czyli specjalna, Maltańska karta rezydencka

E-Residence Card, czyli specjalna, Maltańska karta rezydencka

Obcokrajowcy mieszkający na Malcie lub Gozo, słyszeli już napewno o bardzo ważnym rozporządzeniu, które wyszło na początku obecnego roku. Rozporządzenie to dotyczy głównie osób nie posiadających matańskiego obywatelwstwa ale przesiadujących na terenie Malty i jest ściśle związane z polityką Unii Europejskiej.

Osoby zamieszkujące na Malcie i nie będące przy tym Maltańskimi obywatelami potrzebują  ważnego dowodu osobistego (ID card), który będzie toważyszył im podczas ich całego pobytu na Archipelagu Wysp Maltańskich. Aby dowód tożsamości w postaci ID-Card został wydany, bądź też aby mieć prawo się o niego ubiegać należy zgłosić się do departamentu zajmującego się sprawami zagranicznymi. ID-Card jest wydawana ponownie w przypadku jej zgubienia lub kradzieży, pod warunkiem że sprawa zostanie natychmiastowo zgłoszona na policję. W takim wypadku, raport policyjny poświadcza zgubienie bądź kradzież dowodu, stanowiąc tym samym podstawę do ponownego wystawienia dowodu tożsamości. Dowód tożsamości musi być także wydany ponownie w przypadku zmiany nazwiska lub zmiany adresu (wszystkie dane muszą być aktualne).

Nowy system e-Rezydencki wymaga registracji tożsamości jako niezbędną część procedury, którą kazdy obcokrajowiec musi przejść aby ukończyć proces ubiegania się o status rezydenta na Malcie. Skoro karta e-Rezydencka jest teraz dobrze znana, będzie służya podwójnie, nie tylko jako dowód ożsamości ale także jako zgoda na stały pobyt. Karta e-Rezydencka wyraźnie zaznacza że ważna jest tyko na Malcie (i Gozo) oraz że nie jest ważna w przypadku podróżowania, w przeciwieństiwe do dowodów tożsamości wydawanych Maltańskim rezydentom, którzy są uprawnieni do podróżowania pomiędzy strefą Schengen posługując się tylko swoim dowodem.

Obywatele Uni Europejskiej mogą ściągnąć formularz aplikacyjny z oficjalnej strony internetowej Ministra Spraw Zagranicznych, a następnie po dokładnym wypełnieniu wysłać go razem z wymaganymi dokumentami.

Podczas gdy cały proces wydaje się dość prosty (tak jak w rzeczywistości wygląda), sama procedura może być dosyć długa i czasochłonna, niekiedy zajmująca nawet kilka miesięcy, dopóki nie zostanie zakończona. Z powodu bardzo dużej liczby aplikantów, powiadomienie o aplikacji zazwyczaj zajmuje trzy miesiące nim zostanie dostarczone do aplikanta, a dokumenty są przetwarzane dopiero później. Warto także dodać że aplikacja jest pierwszym i niezbędnym krokiem w kierunku uzyskania Maltańskiego obywatelstwa, aby móc rezydować na Malcie i Gozo i żyć tutaj właściwie (legalnie).

Aby ułatwić cały proces i uniknąć czasochłonnych, powtarzających się wycieczek do tych samych biur, zagranicznym aplikantom zainteresowanym wzięciem udziału w całej procedurze zaleca się aby:

- Istnieją dwa formularze, które muszą zostać wypełnione. Ważne jest także dołączenie zdjęć paszportowych a także dostarczenie odpowiednich dokumentów  poświadczonych przez wiarygodne źródło (lekarza, prawnika itp.)

- Z dwoma formularzami należy przygotować także oryginały i kopie wszystkich wymaganych dokumentów (uwaga: fotokopie nie będą wykonywane przez pracowników biura do którego Państwo aplikują!), tak samo jak oryginały i kopie jakichkolwiek lokalnych lub zagranicznych dokumentów identyfikacyjnych, prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych a także wszelkich innych podobnych dokumentów.

- Jeśli osoba aplikująca jest rodzicem dziecka urodzonego na Malcie, aplikant zobowiązany jest do dostarczenia maltańskiego odpisu skróconego aktu urodzenia.

W przypadu gdy są Państwo zainteresowani kartą e-Residence, znajdą Państwo wszystkie informacje pod poniższym adresem:

http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Pages/Residence.aspx