Wezwanie: +356 2578 3501 info@remax-malta.com
  • Malta-Fort_St_Angelo

Maltański Program Rezydnecki

Maltański Program Rezydnecki (dla Europejczyków).

Niedawno na Malcie wprowadzony został specjalny program rezydencki skierowany do Europejczyków -  TheHNWI (High Net Worth Individual) Residency Scheme. Nowa legislacja objemowała także regulację dodaną do artykułu prawnego dotyczącego podatku dochodowego (artykuł 56(23), gdzie minister może przyznać specjalny status podatkowy osobie która spełnia określone kryteria. Skutkiem takiego przedsięwzięcia było pięć różnych programów rezydenckich skierowanych do osób zainteresowanych zamieszkaniem na stałe na Malcie i zależą głównie od kwalifikacji, profilu przemysłu oraz finansów.

Pozwolenie na pobyt stały zarówno dla osób z Uni Europejskiej jak i też z poza jej obszaru są regulowane przez HNWI Rules pochodzące z 2011 roku. Zostały stworzone po to aby upewnić się że każda osoba zaakceptowana do programu rezydenckiego jest rozliczana po jednolitej stawce podatkowej wynoszącej 15% (odnosi się to jednak tylko do dochodu sprowadzonego na Maltę.

Nowy Program Rezydencki dla Europejczyków przeznaczony jest dla wszystkich członków Uni Europejskiej, Europejskiej Strefy Ekonomicznej (EEA) włączając Norwegię, Islandię, Liechtenstein i Szwajcarię.


Warunki przystąpienia do Programu Rezydenckiego HNWI Residence Scheme

Aby zakwalifikować się do Maltańskiego Programu Rezydenckiego HNWI Residence Scheme, aplikant musi spełnić poniższe warunki:

1. Kwalifikująca się nieruchomość.

Aplikant ma obowiązek przedstawić dowód właśności nieruchomości bądź najmu nieruchomości  na Malcie, jeszcze przed przystąpieniem do całego programu. Bez względu czy osoba ta posiada własną nieruchomość, czy też wynajmuje ją od osób trzecich, nieruchomość musi być na odpowiednim pułapie finansowym. Jeśli jest na własność, jej wartość nie powina być niższa niż €400,000, jeśli natomiast aplikant ją wynajmuje, roczny czynsz nie powinien być niższy niż €20,000 rocznie. Zarówno w jednym jak i w drugim wypadku, osoba aplikująca wraz z osobami zależnymi musi zapewnić że podana nieruchomość jest jej miejscem rezydowania na Malcie.

2. Ubezpieczenie zdrowotne.

Aplikant wraz z osobą zależną muszą być w posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego (Health & Sickness Insurance Policy). Polisa tego typu pokryje wszystkie możliwe ryzyka związane nie tylko z Maltą, ale z cała Unią Europejską. Jednakże, nie wymaga się aby polisa była wyższa od standardowej, z której korzysta bardzo wiele obywateli Maltańskich. Oprócz całego procesu aplikacji, polisa musi zostać złożona w odpowiednim oddziale, po czym zostanie rozpatrzona przez międzynarodową agnecję zajmującą się ubezpieczeniami zdrowotnymi, lub też poprzez liecncjonowaną, Maltańską firmę.

3. Test właściciela.

Główny Inspektor Podatkowy ma obowiązek przeprowadzić odpowiedni test aplikant, a aplikant ma obowiązek go wypełnić. Test ten dityka głównie łamania prawa oraz wykroczeń prawnych, między innymi terroryzm, wykorzystywanie dzieci itp.

4. Rezydencja fiskalna

Aplikaci którzy chcą korzystać z programu rezydenckiego są zobowiązani do przebywania na Malcie minimum 90 dni każdego roku, z obecnością innych jurysdykcji ograniczoną do 183dni. Czy dana osoba powinna przekraczać 183 dni, jego prawo do programu HNWI Residence Scheme zostaną stracone.

Korzyści płynące z Programu Rezydenckiego HNWI Residence Scheme

1. Specjalny status podatkowy

Osoby posiadające zgodę na rezydowanie na Malcie nie są zobligowane do zmiany stałego miejsca zamieszkania na Maltę. Jako rezydenci bez statusu stałego mieszkańca, są obciążenie podatkiem tylko za dochód przywieziony na Maltę, oraz za niektóe zyski kapitałowe które powstaną na terenie Malty. Obce zyski kapitałowe nie podlegają opodatkowaniu na Malcie.

2. Dostęp do strefy Szengen

Jeśli wniosek osoby ubiegającej się o przystąpienie do programu HNWI Residence Scheme zostanie rozpatrzony pomyślnie, zarózno aplikant jak i osoby zależne, mogą ubiegać się o zgodę na rezydencję. Taka zgoda uprawni także do wolnego poruszania się po strefie Szengen.

3. Obywatelstwo

Osoba któa przebywa na Malcie nie przerwanie przez 5 lat, ma możliwość ubiegania się o Maltańskie obywatelstwo. Niemiej jednak aplikacja ta podlega dalej zaakceptowaniu przez Ministra.

Inne korzyści:

Inne korzyści płynące z udziału w Maltańskim Programie Rezydenckim:
- korzyści finansowe z pomocy społecznej
- 15% podatku dochodowego od dochodu przywiezionego na Maltę, nakryte przez €20,000 rocznie i z możliwością zwolnienia z tak zwanego podwójnego opodatkowania
- żadnego podatku od dochodu lub zysku kapitałowego nie przekazanego Malcie
- osoby posiadające zgodę na rezydencję na Malcie, mogą szukać legalnego zatrudnienia na Malcie, którego dochód będzie przedmiotem do normalnej stawki podatkowej zaczynającej sie od stopy podatkowej wynoszącej 15%.

Dodatkowe informacje
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości, proszę niezwłocznie się z nami skontaktować. Nasi agenci są przeszkoleni tak, by udzielić Państwu jak najbardziej precycyjnych i profesjonalnych informacji. Zachęcamy do skontaktowania się z nami drogą e-mailową lub do umówienia się na spotkanie dorgą telefoniczną, z jednym z naszych specjalistów.