Wezwanie: +356 2578 3501 info@remax-malta.com
  • Malta-Fort_St_Angelo

Światowy Program Rezydencki

The Global Residence Programme – Światowy Program Rezydencki (co to jest? jakie są korzyści?).

Wraz z początkiem lipca wszedł w życie Światowy Program Rezydencki na Malcie. Skierowany jest on  glównie do osób które chciałyby przeprowadzić się na stałe na Maltę, będących spoza Uni Europejskiej. Jedną z korzyści wynikających ze statusu rezydenta są specjale ulgi podatkowe, uregulowane przez władze maltańskie.

W skrócie:
Strona ta została przygotowana przez agentów nieruchomości RE/MAX Malta, aby dostarczyć Państwu zwięzły opis korzyści płynących z wynajmowania bądź z zakupu nieruchomości na Malcie. Celem Rządu Maltańskiego jest pozyskanie jak największej liczby cudzoziemców, gotowych zainwestować swoje fundusze na Malcie. Głównym warunkiem takiego przedsięwzięcia jest posiadanie bądź najem nieruchomości. Kiedy nieruchomość zostanie już wybrana, jest określana mianem głównej siedziby (głównego miejsca zamieszkania) rezydenta. Sytuacja taka powoduje że osoba ta automatycznie podlega opodatkowaniu przychylnej stawce podtakowej wynoszącej tylko 15 % od dochodu wygenerowanego poza krajem. Sam przebieg transakcji związanej z kupnem nieruchomości na Malcie jest nie tylko pewną i bezpieczną inwestycją, jest także odgórnie uregulowanym procesem. W przypadku wynajmu procedury też nie są skomplikowane, umowy legalnie wiązą obie strony, a prawa konsumenckie są odpowiednio chronione, zgodnie ze standardami ustalonymi przez Unię Europejską. Jako liderzy na rynku nieruchomości na Malcie dążymy do zapewnienia klientom profesjonalnego serwisu, a także przewodnictwa. Przeprowadzimy Państwa od momentu przyjazdu na Maltę, aż do dnia w którym transakcja dostanie zakończona, a może nawet i odrobinę dalej…

Istnieje kilka waurnków które beneficjent musi spełnić, żeby jego aplikacja do Światowego Programu Rezydenckiego została zaakceptowana. Szczegółową listę zaczerpnięto z aktu prawnego dotyczącego podatku dochodowego (Income Tax Act) i jest ona dostępna w oryginale na samym końcu tego artykułu.

Program Rezydencki powienien być szczególnie atrakcyjny dla osób z Azji, Afryki Południowej oraz Ameryki ale także z Europy. Prawdopodobnie w niedugim czasie powstanie jeszcze jeden program, skierowany głównie do Europejczyków, który będzie przewidywał dla nich jeszcze większe ulgi i jeszcze korzystniejsze warunki.
Zgodnie z rozporządzeniem prawnym numer 167 z 2013r. a także zgoddnie z aktem prawnym o podatku dochodowym [Income Tax Act (CAP. 123)], warunki Światowego Programu Rezydenckiego 2013 są następujące:

1. Osoby zainteresowane udziałem w Światowym Programie Rezydenckim są zobowiązane do aplikowania o status światowego rezydenta poprzez pośrednika (Authorised Mandatory), który jest osobą posiadającą upoważnienie do pełnienia funkcji adwokata, notariusza lub księgowego, a także członków następujących  instytucji: Institute of Financial Practitioners, Malta Institute of Taxation, Malta Institute of Accountants oraz Institute of Management.

2. Każda osoba przystępująca do Światowego Programu Rezydenckiego nie może być jednocześnie  beneficjentem żadnego z innych maltańskich programów rezydenckich, w tym także programu emerytalnego, nie mogą także podlegać regulacjom określonym przez następujące jednostki: the High Net Worth Individuals – Non-EU/EAA/Swiss National, the Qualifying Employment in Innovation and Creativity a także The Highly Qualified Persons.

3. Osoba aplikująca nie może przebywać z beneficjentem żadnego z programów i jednostek wyszczególnionych w punkcie 2.

4. Aplikant może ubiegać się u Komisarza o specjalny status podatkowy pod Światowym Programem Rezydenckim poprzez wpłatę nierefundowanej opłaty administracyjnej w wysokości sześciu tysięcy euro (€6000) w przypadku gdy osoba ta będzie rezydować na Malcie, lub pięć tysięcy pięćset euro (€5500) kiedy aplikant będzie rezydować na Gozo lub na południu Malty (tylko wyszególnione lokalizacje na południu Malty).

5. Osoba aplikująca musi przebywać w kwalifikującej się nieruchomości na własność, bądż w kwalifikującej się nieruchomości pod wynajem:

- Kwalifikująca się nieruchomość własna to nieruchomość, której wartość nie jest niższa niż €275, 000 na Malcie, oraz w przypadku gdy aplikant będzie rezydować na Gozo bądź też w południowej części Malty €220,000.

- Kwalifikująca się nieruchomość wynajmowana to nieruchomość za któą roczny czynsz za cały rok nie jest niższy niż €9, 600 jeśli znajduje się na Malcie, oraz nie jest niższy niż €8, 750 na Gozo bądź terenach szczególnych w południowej Malcie.

6. Inne ustalone krytieria są następujące:

a. Osoba aplikująca musi być w posiadaniu stałego źródła utrzymania, które jest wystarczające do utrzymania zarówno osoby aplikującej jak i osób zależnych, bez uciekania do Maltańskiego systemu opieki społecznej.

b. Aplikant musi posiadać ważny dokument podróżny.

c. Aplikant jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie zdrowotne w nawiązaniu do wszystkich zagrożeń w całej Uni Europejskiej normalnie pokrywanym przez Maltańskich obywateli dla siebie i osób zależnych.

d. Aplikant musi mówić biegle w jednym z dwóch urzędowych języków na Malcie.

e. Aplikant musi być osobą odpowiednią.

Ulgi podatkowe

Aplikant, który został zaakcpetowany przez Głównego Inspektora Podatkowego (Commissioner of Inland Revenue) jako osoba pasująca do Światowego Programu Rezydenckiego będzie obciążony podatkiem w wysokości 15% od każdego dochodu wygenerowanego poza obszarem Malty, w roku poprzedzającym rok oceny, który jest otrzymywany na Malcie przez beneficjenta, małżonka/kę benefcjenta oraz dzieci, z możliwością otrzymania zwolnienia z podwojnego opodatkowania z racji paragrafu numer 74 (a) i (b) zawartego w Taxation Act. Minimalna ilość zapłaconego podatku powinna wynosić € 15, 000 na każdy rok oceny.